Ninh Thuận

Bưu điện Cà Ná

Mã bưu điện: 663460 Bưu cục: Bưu điện Cà Ná Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593861716

Bưu điện Phước Diêm

Mã bưu điện: 663461 Bưu cục: Bưu điện Phước Diêm Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593761316

Bưu điện văn hóa xã Phước Hà

Mã bưu điện: 663430 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hà Địa chỉ: Thôn Giá, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593966119

Bưu điện văn hóa xã Phước Nam

Mã bưu điện: 663440 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Nam Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593865219

Bưu điện văn hóa xã Nhị Hà

Mã bưu điện: 663420 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Hà Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593966016

Bưu điện văn hóa xã Phước Dinh 2

Mã bưu điện: 663340 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Dinh 2 Địa chỉ: Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593869216

Bưu điện văn hóa xã Phước Dinh

Mã bưu điện: 663835 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Dinh Địa chỉ: Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593869016

Bưu điện Thuận Nam

Mã bưu điện: 663900 Bưu cục: Bưu điện Thuận Nam Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam Điện thoại: 02593960016