Category: Ninh Bình

Bưu điện văn hóa xã Khánh Hồng

Mã bưu điện: 434740 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hồng Địa chỉ: Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0961551032

Bưu điện văn phòng VP BĐH Yên Khánh

Mã bưu điện: 434720 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293841202

Bưu điện Khánh Phú

Mã bưu điện: 434710 Bưu cục: Bưu điện Khánh Phú Địa chỉ: Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293842101

Bưu điện Khánh Nhạc

Mã bưu điện: 434760 Bưu cục: Bưu điện Khánh Nhạc Địa chỉ: Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293841205

Bưu điện văn hóa xã Khánh Ninh

Mã bưu điện: 434730 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Ninh Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 01652398912

Bưu điện văn hóa xã Khánh Mậu

Mã bưu điện: 434540 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Mậu Địa chỉ: Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0948789528

Bưu điện văn hóa xã Khánh Lợi 2

Mã bưu điện: 434612 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Lợi 2 Địa chỉ: Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0918988161

Bưu điện văn hóa xã Khánh Cường

Mã bưu điện: 434570 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Cường Địa chỉ: Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0985938352

Bưu điện văn hóa xã Khánh Tiên

Mã bưu điện: 434590 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Tiên Địa chỉ: Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0979357028