Ninh Bình

Bưu điện văn hóa xã Khánh Hồng

Mã bưu điện: 434740 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Hồng Địa chỉ: Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0961551032

Bưu điện văn phòng VP BĐH Yên Khánh

Mã bưu điện: 434720 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293841202

Bưu điện văn hóa xã Khánh Công

Mã bưu điện: 434550 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Công Địa chỉ: Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 0977633765

Bưu điện Khánh Phú

Mã bưu điện: 434710 Bưu cục: Bưu điện Khánh Phú Địa chỉ: Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293842101

Bưu điện văn hóa xã Khánh Thủy

Mã bưu điện: 434790 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Thủy Địa chỉ: Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 01295275791

Bưu điện Khánh Nhạc

Mã bưu điện: 434760 Bưu cục: Bưu điện Khánh Nhạc Địa chỉ: Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 02293841205

Bưu điện văn hóa xã Khánh Ninh

Mã bưu điện: 434730 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Ninh Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh Điện thoại: 01652398912