Kiên Giang

Bưu điện Giang Thành

Mã bưu điện: 921850 Bưu cục: Bưu điện Giang Thành Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành Điện thoại: 02973859441

Bưu điện văn hóa xã Trần Thệ

Mã bưu điện: 921860 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trần Thệ Địa chỉ: Ấp Trần Thệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành Điện thoại: 02973859046

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Điều

Mã bưu điện: 921840 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Điều Địa chỉ: Ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành Điện thoại: 02973859602

Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Hòa

Mã bưu điện: 921851 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Hòa Địa chỉ: Ấp Hòa Khánh, Xã Tân Khánh Hoà, Huyện Giang Thành Điện thoại: 02973859301

Bưu điện Giang Thành, Kiên Giang

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Giang Thành trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử …

Bưu điện văn hóa xã Hòa Chánh

Mã bưu điện: 923370 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Chánh Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng Điện thoại: 02973828901

Bưu điện văn hóa xã Minh Thuận

Mã bưu điện: 923290 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Thuận Địa chỉ: Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng Điện thoại: 02973568001