Cần Thơ

Bưu điện văn phòng VP BĐH Thới Lai

Mã bưu điện: 905630 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thới Lai 2

Mã bưu điện: 905671 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thới Lai 2 Địa chỉ: Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1

Mã bưu điện: 905700 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1 Địa chỉ: Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2

Mã bưu điện: 905701 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2 Địa chỉ: Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Định Môn 1

Mã bưu điện: 905600 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Định Môn 1 Địa chỉ: Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Xuân Thắng

Mã bưu điện: 904787 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Thắng Địa chỉ: Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai Điện thoại: 02923680494

Hòm thư Công cộng Trường Thành 1

Mã bưu điện: 905730 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Thành 1 Địa chỉ: Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thới Lai

Mã bưu điện: 904790 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thới Lai Địa chỉ: Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai Điện thoại: 02923689888

Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1

Mã bưu điện: 905750 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1 Địa chỉ: Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Đông Bình

Mã bưu điện: 904810 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Bình Địa chỉ: Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai Điện thoại: 02923683444