Bạc Liêu

Bưu điện Cái Cùng

Mã bưu điện: 963310 Bưu cục: Bưu điện Cái Cùng Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3892411

Bưu điện Vĩnh Mới

Mã bưu điện: 963320 Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Mới Địa chỉ: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3895011

Bưu điện văn hóa xã Minh Diệu

Mã bưu điện: 963330 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Diệu Địa chỉ: Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3881002

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ A

Mã bưu điện: 963360 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ A Địa chỉ: Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hậu A

Mã bưu điện: 963448 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Hậu A Địa chỉ: Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 0919.699531

Bưu điện văn phòng VP Hòa Bình

Mã bưu điện: 963243 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Hòa Bình Địa chỉ: Ấp Láng Giài, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3881667

Bưu điện Bàu Xàng

Mã bưu điện: 963280 Bưu cục: Bưu điện Bàu Xàng Địa chỉ: Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3893711

Bưu điện Cầu Số 2

Mã bưu điện: 963390 Bưu cục: Bưu điện Cầu Số 2 Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình Điện thoại: 3881111