Bưu điện văn phòng VP BĐH Phù Cát

  • Mã bưu điện: 592604
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phù Cát
  • Địa chỉ: Sô´162, Đường Quang Trung, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát
  • Điện thoại: