Bưu điện văn phòng VP BĐH Diễn Châu

  • Mã bưu điện: 463807
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Diễn Châu
  • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: