Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh Tây

  • Mã bưu điện: 932220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh Tây
  • Địa chỉ: Ấp Thanh Tây, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 01629536568