Bưu điện văn hóa xã Tân Lý Đông

  • Mã bưu điện: 863440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lý Đông
  • Địa chỉ: Ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0907406938