Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Văn

  • Mã bưu điện: 465130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Văn
  • Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 0965253178