Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảng

  • Mã bưu điện: 464970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảng
  • Địa chỉ: Xóm 1 Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 01205987420