Bưu điện văn hóa xã Phú Sơn VHX

  • Mã bưu điện: 831984
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Sơn VHX
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: