Bưu điện văn hóa xã Hòai Châu

  • Mã bưu điện: 593410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòai Châu
  • Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hoài Châu, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563771226