Bưu điện văn hóa xã Giao Hòa

  • Mã bưu điện: 931350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753865360