Bưu điện văn hóa xã Diễn Xuân

  • Mã bưu điện: 464201
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Xuân
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01698383242