Bưu điện văn hóa xã Diễn Vạn

  • Mã bưu điện: 463920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Vạn
  • Địa chỉ: Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0901744491