Bưu điện văn hóa xã Diễn Thịnh

  • Mã bưu điện: 464620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Thịnh
  • Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0987647751