Bưu điện văn hóa xã Diễn Tháp

  • Mã bưu điện: 464220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Tháp
  • Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01252482672