Bưu điện văn hóa xã Diễn thắng

  • Mã bưu điện: 464408
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn thắng
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01669268843