Bưu điện văn hóa xã Diễn Thái

  • Mã bưu điện: 464270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Thái
  • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0976327534