Bưu điện văn hóa xã Diễn Nguyên

  • Mã bưu điện: 464300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Nguyên
  • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0976841199