Bưu điện văn hóa xã Diễn Mỹ

  • Mã bưu điện: 463960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Mỹ
  • Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0917120268