Bưu điện văn hóa xã Diễn Minh

  • Mã bưu điện: 464340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Minh
  • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01258894399