Bưu điện văn hóa xã Diễn Kim

  • Mã bưu điện: 463810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Kim
  • Địa chỉ: Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 01279004097