Bưu điện văn hóa xã Diễn Hùng

  • Mã bưu điện: 463840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Hùng
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0943909621