Bưu điện văn hóa xã Diễn Hồng

  • Mã bưu điện: 464161
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Hồng
  • Địa chỉ: Xóm Bắc Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0944368780