Bưu điện văn hóa xã Diễn Hạnh

  • Mã bưu điện: 464180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Hạnh
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0982925512