Bưu điện văn hóa xã Diễn Hải

  • Mã bưu điện: 463820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Diễn Hải
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0901787158