Bưu điện văn hóa xã Đền Công

  • Mã bưu điện: 464571
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đền Công
  • Địa chỉ: Xóm 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 0914876226