Bưu điện văn hóa xã Bók Tới

  • Mã bưu điện: 593750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bók Tới
  • Địa chỉ: Thôn T2, Xã Bok Tới, Huyện Hoài Ân
  • Điện thoại: 02563873127