Bưu điện Tịnh Biên

  • Mã bưu điện: 884000
  • Bưu cục: Bưu điện Tịnh Biên
  • Địa chỉ: Sô´tổ 7, Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963875229