Bưu điện Sóng Thần

  • Mã bưu điện: 824900
  • Bưu cục: Bưu điện Sóng Thần
  • Địa chỉ: Đường Đại Lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743790100