Bưu điện Quỳnh Lưu

  • Mã bưu điện: 464900
  • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Lưu
  • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 02383864101