Bưu điện Quỳnh Đôi

  • Mã bưu điện: 464920
  • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Đôi
  • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 0914606676