Bưu điện Quang Trung

  • Mã bưu điện: 591340
  • Bưu cục: Bưu điện Quang Trung
  • Địa chỉ: Sô´127, Đường Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563647203