Bưu điện Nhơn Hòa

  • Mã bưu điện: 592220
  • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Nhơn Hoà, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563838749