Bưu điện Minh Tân

  • Mã bưu điện: 823680
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Tân
  • Địa chỉ: Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng
  • Điện thoại: 02743545580