Bưu điện Minh Hưng 2

  • Mã bưu điện: 833349
  • Bưu cục: Bưu điện Minh Hưng 2
  • Địa chỉ: Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành
  • Điện thoại: 02713645440