Bưu điện khai thác cấp 2 KT Diễn Châu

  • Mã bưu điện: 463880
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Diễn Châu
  • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
  • Điện thoại: 02383862311