Bưu điện KCN Mỹ Phước 3

  • Mã bưu điện: 825750
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Mỹ Phước 3
  • Địa chỉ: Đường NE8, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 02743577757