Bưu điện KCN Mỹ Phước 2

  • Mã bưu điện: 825560
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Mỹ Phước 2
  • Địa chỉ: Đường NA3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 02743595858