Bưu điện Diêu Trì

  • Mã bưu điện: 591900
  • Bưu cục: Bưu điện Diêu Trì
  • Địa chỉ: Thôn Vân Hội 1, Thị Trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563834115