Bưu điện Chợ Ngò

  • Mã bưu điện: 465670
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ngò
  • Địa chỉ: Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 02383865601