Bưu điện Chánh Phú Hòa

  • Mã bưu điện: 825650
  • Bưu cục: Bưu điện Chánh Phú Hòa
  • Địa chỉ: Ấp 3, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 02743562580