Bưu điện BC KHL Quỳnh Lưu

  • Mã bưu điện: 464915
  • Bưu cục: Bưu điện BC KHL Quỳnh Lưu
  • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 02383864343