Mã bưu điện Tân Bình – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tân Bình thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Bưu điện Tân Bình, Bưu điện [EMS] Bưu cục Ba Vì, Bưu điện [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM, Bưu điện Phạm Văn Hai, Bưu điện Tân Sơn Nhất, Bưu điện (EMS) Đại lý Golden Energy, Bưu điện Tân Sơn Nhất TC (EMS), Bưu điện [EMS] HCM EMS QT, Bưu điện [EMS] Phát hoàn, Bưu điện [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn), Bưu điện Đại lý TECS (EMS), Bưu điện EMS Bưu cục phát KHL HCM, Bưu điện KHL Ba Vì, Bưu điện Hòang Hoa Thám, Bưu điện Bà Quẹo, Bưu điện [EMS] Bưu cục Đội giao nhận, Bưu điện Phạm Văn Bạch, Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hồ Chí Minh, Bưu điện Tham Lương, Bưu điện Bàu Cát, Bưu điện Chí Hòa, Bưu điện Lý Thường Kiệt, Bưu điện Bảy Hiền, Đại lý bưu điện [EMS] Anpha, Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh, Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT, Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hồ Chí Minh hàng không trả về, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD, Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT, Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình, Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú

Bưu điện Tân Bình

 • Mã bưu điện: 736090
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Bình
 • Địa chỉ: Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838440544

Bưu điện [EMS] Bưu cục Ba Vì

 • Mã bưu điện: 736140
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Bưu cục Ba Vì
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 0916430022

Bưu điện [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM

 • Mã bưu điện: 736109
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện Phạm Văn Hai

 • Mã bưu điện: 736400
 • Bưu cục: Bưu điện Phạm Văn Hai
 • Địa chỉ: Sô´80, Đường Tân Sơn Hoà, Phường Số 2, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839912885

Bưu điện Tân Sơn Nhất

 • Mã bưu điện: 736600
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn Nhất
 • Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838488944

Bưu điện (EMS) Đại lý Golden Energy

 • Mã bưu điện: 736514
 • Bưu cục: Bưu điện (EMS) Đại lý Golden Energy
 • Địa chỉ: Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39970311

Bưu điện Tân Sơn Nhất TC (EMS)

 • Mã bưu điện: 736515
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Sơn Nhất TC (EMS)
 • Địa chỉ: Đường Phổ Quang, Phường Số 2, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện [EMS] HCM EMS QT

 • Mã bưu điện: 700915
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] HCM EMS QT
 • Địa chỉ: Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện [EMS] Phát hoàn

 • Mã bưu điện: 736103
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Phát hoàn
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)

 • Mã bưu điện: 736111
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện Đại lý TECS (EMS)

 • Mã bưu điện: 736145
 • Bưu cục: Bưu điện Đại lý TECS (EMS)
 • Địa chỉ: Sô´6, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện EMS Bưu cục phát KHL HCM

 • Mã bưu điện: 736113
 • Bưu cục: Bưu điện EMS Bưu cục phát KHL HCM
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Ba Vì

 • Mã bưu điện: 736114
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Ba Vì
 • Địa chỉ: Sô´36Bis, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838110494

Bưu điện Hòang Hoa Thám

 • Mã bưu điện: 736500
 • Bưu cục: Bưu điện Hòang Hoa Thám
 • Địa chỉ: Sô´19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838102425

Bưu điện Bà Quẹo

 • Mã bưu điện: 736100
 • Bưu cục: Bưu điện Bà Quẹo
 • Địa chỉ: Sô´604, Đường Trường Chinh, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838102799

Bưu điện [EMS] Bưu cục Đội giao nhận

 • Mã bưu điện: 736102
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Bưu cục Đội giao nhận
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838428503

Bưu điện Phạm Văn Bạch

 • Mã bưu điện: 736923
 • Bưu cục: Bưu điện Phạm Văn Bạch
 • Địa chỉ: Sô´134, Đường Phạm Văn Bạch, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838122285

Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hồ Chí Minh

 • Mã bưu điện: 737006
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu điện Tham Lương

 • Mã bưu điện: 736919
 • Bưu cục: Bưu điện Tham Lương
 • Địa chỉ: Sô´171, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838158188

Bưu điện Bàu Cát

 • Mã bưu điện: 736300
 • Bưu cục: Bưu điện Bàu Cát
 • Địa chỉ: Sô´K1, 45-47, Đường Nguyễn Hồng Đào, Khu chợ Bàu Cát, Phường Số 14, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839491960

Bưu điện Chí Hòa

 • Mã bưu điện: 736000
 • Bưu cục: Bưu điện Chí Hòa
 • Địa chỉ: Sô´695-697, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 6, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839703413

Bưu điện Lý Thường Kiệt

 • Mã bưu điện: 736200
 • Bưu cục: Bưu điện Lý Thường Kiệt
 • Địa chỉ: Sô´174M, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 8, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02838656169

Bưu điện Bảy Hiền

 • Mã bưu điện: 737300
 • Bưu cục: Bưu điện Bảy Hiền
 • Địa chỉ: Sô´1266, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 8, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839717406

Đại lý bưu điện [EMS] Anpha

 • Mã bưu điện: 736513
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện [EMS] Anpha
 • Địa chỉ: Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh

 • Mã bưu điện: 736125
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Dại Lý Việt Linh
 • Địa chỉ: Sô´63, Đường Thăng Long, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT

 • Mã bưu điện: 701000
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 HCM EMS NT
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839481025

Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hồ Chí Minh hàng không trả về

 • Mã bưu điện: 736841
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT EMS Hồ Chí Minh hàng không trả về
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

 • Mã bưu điện: 736112
 • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD
 • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT

 • Mã bưu điện: 700916
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 02839481024

Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình

 • Mã bưu điện: 736839
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TTCC UBND Phường 13 – Tân Bình
 • Địa chỉ: Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh

 • Mã bưu điện: 736873
 • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 Bưu cục Giao hàng Logistics EMS Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 15, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú

 • Mã bưu điện: 736118
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú
 • Địa chỉ: Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’