Mã bưu điện Nậm Pồ – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên: Bưu điện Nậm Pồ, Bưu điện văn hóa xã Pa Tần, Bưu điện văn hóa xã Chà Cang, Bưu điện văn hóa xã Nà Bủng, Bưu điện văn hóa xã Nà Hỳ, Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa, Bưu điện văn hóa xã Chà Tở, Bưu điện văn hóa xã Nậm Khăn, Bưu điện văn hóa xã Chà Nưa, Bưu điện văn hóa xã Si Pa Phìn, Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ, Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua, Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán, Bưu cục văn phòng VP Huyện Nậm Pồ

Bưu điện Nậm Pồ

 • Mã bưu điện: 385310
 • Bưu cục: Bưu điện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 02153745666

Bưu điện văn hóa xã Pa Tần

 • Mã bưu điện: 385420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pa Tần
 • Địa chỉ: Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0919215277

Bưu điện văn hóa xã Chà Cang

 • Mã bưu điện: 385320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Cang
 • Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0911189982

Bưu điện văn hóa xã Nà Bủng

 • Mã bưu điện: 385350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Bủng
 • Địa chỉ: Bản Nà Bủng 1, Xã Nà Bủng, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0917912486

Bưu điện văn hóa xã Nà Hỳ

 • Mã bưu điện: 385370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Hỳ
 • Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0941029039

Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa

 • Mã bưu điện: 385360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa
 • Địa chỉ: Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0846119881

Bưu điện văn hóa xã Chà Tở

 • Mã bưu điện: 385340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Tở
 • Địa chỉ: Bản Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0941030484

Bưu điện văn hóa xã Nậm Khăn

 • Mã bưu điện: 385390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Khăn
 • Địa chỉ: Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0916514944

Bưu điện văn hóa xã Chà Nưa

 • Mã bưu điện: 385330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Nưa
 • Địa chỉ: Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0705929316

Bưu điện văn hóa xã Si Pa Phìn

 • Mã bưu điện: 385440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Si Pa Phìn
 • Địa chỉ: Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0379007999

Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ

 • Mã bưu điện: 385430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ
 • Địa chỉ: Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0946431810‬

Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa

 • Mã bưu điện: 385315
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa
 • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 0973490125

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin

 • Mã bưu điện: 385412
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin
 • Địa chỉ: Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 01255504558

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ

 • Mã bưu điện: 385402
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ
 • Địa chỉ: Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 01237866787

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua

 • Mã bưu điện: 385382
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua
 • Địa chỉ: Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 01276592776

Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

 • Mã bưu điện: 385452
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán
 • Địa chỉ: Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: 01236118370

Bưu cục văn phòng VP Huyện Nậm Pồ

 • Mã bưu điện: 385301
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Nậm Pồ
 • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
 • Điện thoại: